Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali zaprasza koleżanki i kolegów Dyrektorów Szpitali do udziału w 27 kongresie European Association of Hospital Managers. Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali organizuje wyjazd szkoleniowy 20 osobowej delegacji przedstawicieli polskiego sektora szpitalnego. Specjalne warunki tylko do 30 kwietnia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Stanowisko:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

Dane płatnika (wypełniają osoby zainteresowane otrzymaniem faktury):

Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

W cenie wyjazdu jest zakwaterowanie w hotelach 3-5 gwiazdkowych oraz koszty uczestnictwa wraz z imprezami towarzyszącymi i udziałem w kongresie.

Ceny dla Dyrektorów Szpitali:
Cena promocyjna pakietu w hotelu 3*: 850,00 € + 365,00 € osoba towarzysząca
Cena promocyjna pakietu w hotelu 4*: 950,00 € + 365,00 € osoba towarzysząca
Cena promocyjna pakietu w hotelu 5*: 1199,00 € + 399,00 € osoba towarzysząca
* opłata nie obejmuje kosztów przelotu oraz kosztów organizacyjnych