Cyfrowy Szpital Przyszłości
Digital Hospital of the Future - Nowe technologie w walce z epidemią

O Konferencji

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali we współpracy z Katedrą Informatyki AGH oraz Instytutem Medycyny Innowacyjnej organizuje III edycję konferencji Cyfrowy Szpital Przyszłości – Digital Hospital of the Future – Nowe technologie w walce z epidemią dnia 11 wrzesień 2020 w Krakowie. Konferencja odbędzie się online – każdy będzie mógł w niej wziąć udział. Cykl konferencji “Cyfrowy Szpital Przyszłości” to inicjatywa, która wychodzi naprzeciw problematyce cyfryzacji sektora usług medycznych, która powinna stać się motorem koniecznych zmian. Jesteśmy w przededniu rewolucji cyfrowej w medycynie rozumianej jako dojrzałość cyfrowa ze zdefiniowanymi na nowo kompetencjami podstawowej oraz specjalistycznej opieki, a także roli cyfrowych szpitali przyszłości korzystających ze zdobyczy koordynowanej opieki medycznej i platform e-Zdrowia, a także odkryć naukowych i innowacyjnych technologii. Liczymy, że cel do którego zmierzamy jest możliwy do osiągnięcia w niedalekiej perspektywie dzięki partnerstwu: Pacjentów, Liderów Technologicznych i Przemysłu Medycznego oraz wszystkich użytkowników i dostawców Usług Medycznych na każdym poziomie referencyjnym.

  • Wpłaty prosimy kierować na konto Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali: 25 1240 4722 1111 0000 4850 2526

Zapisy na konferencję

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

NIP firmy:

[cf7ic]

Zapisy na konferencję

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

NIP firmy:

[cf7ic]