Deklaracja członkowska

Prosimy wypełnić, podpisać i wysłać załączony formularz deklaracji członkowskiej na adres e-mail:
kontakt@dyrektorzyszpitali.org
Formularz deklaracji członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali

format pdf

format doc