W dniach 14 i 15 października 2011 roku, w Krakowie, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona “Dylematom Medycznym XXI wieku” związanym ze starzeniem się społeczeństwa i nowymi technologiami medycznymi w kontekście wyzwań przyszłości.

Program konferencji obejmował sesje inauguracyjną i cztery sesje tematyczne. W pierwszej zaprezentowane zostały referaty o strategiach rozwoju kraju, Europy, oraz Małopolski i miejscu w nich ochrony zdrowia. Trzy pozostałe zorganizowane zostały w formie moderowanych debat panelowych z udziałem wybitnych autorytetów międzynarodowych i krajowych w zakresie polityki, zdrowia publicznego, medycyny, oraz nauk społecznych.

Więcej informacji