Celem projektu Innowacyjny Szpital jest promocja poprzez kampanię AdWords dzięki pozyskanemu przez Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali grantowi Google AdWords innowacji technologicznych i organizacyjnych służących poprawie wyników leczenia w szpitalach wdrożonych przy udziale środków zewnętrznych poprzez współpracę z dostawcami technologii i liderami zmian. W ramach projektu promowane są m.in.: technologie i urządzenia do telemedycyny, terapii mini inwazyjnych oraz nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo pacjenta po wypisaniu ze szpitala. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie i promocją  swoich rozwiązań wypełnij formularz.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Budynek.

  Zapisy na konferencję

   Imię i nazwisko:

   Stanowisko:

   Nazwa firmy:

   Telefon kontaktowy:

   Adres email:

   NIP firmy: