Konferencja

INNOWACYJNY SZPITAL – KONTROLA ZARZĄDCZA

Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali

„Innowacyjny szpital – Kontrola zarządcza”

20-21 październik 2016 r. Kraków

 

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Krakowska Akademia im. A.Frycza Modrzewskiego.

Miejsce: Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, ul. Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie.

Współpraca: European Association of Hospital Managers.

Biuro Konferencji: Instytut Medycyny Innowacyjnej (e-mail: m.pasowicz@imicare.pl)

Kraków,  22.08.2016

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali zapraszam do wzięcia udziału w konferencji skierowanej dla menadżerów służby zdrowia, dyrektorów szpitali oraz kadry zarządzającej. Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjny szpital – kontrola zarządcza” organizowana jest we współpracy z European Association of Hospital Managers. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku w Krakowie w Krakowskiej Akademii im.  A. Frycza Modrzewskiego.

Tematem przewodnim spotkania będą zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym, a zwłaszcza z kontrolą zarządczą. Będziemy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania: jak skutecznie wdrażać rozwiązania organizacyjne oraz jak przestrzegać procedur, aby spełnić cele danej instytucji. Omówimy także kwestie odpowiedzialności, jaka leży na kierujących jednostkami finansów publicznych, czyli dyrektorach szpitali.

Główne zagadnienia omawiane w trakcie konferencji to:

  • zapewnienie zgodności z obowiązującymi, ciągle zmieniającymi się przepisami prawa (compliance) w kontekście zarządzeń NFZ, ISO i akredytacji szpitali,
  • zarządzanie ryzykiem, identyfikowanie go i minimalizowanie jego skutków,
  • usprawnienie procesu komunikacji i lepsze zarządzania incydentami medycznymi,
  • profesjonalne przygotowanie do zagadnień zarządzania jakością, kontrolą i audytem wewnętrznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Te kwestie, jak i wiele innych, będziemy omawiać podczas konferencji w gronie najlepszych specjalistów i przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz prezesów i zarządów największych organizacji pozarządowych w sektorze medycznym. Program ramowy spotkania i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji

Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłata za udział w konferencji wynosi  100.zł.

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez nas międzynarodowej konferencji, aktywnego uczestnictwa w debatach oraz do spotkania w gronie kadry zarządzającej. Wobec wagi poruszanych problemów liczymy na przyjęcie naszego zaproszenia.

Łączę wyrazy szacunku,

Prof. nadzw. dr hab. med. Mieczysław Pasowicz   
Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali

   PROGRAM WSTĘPNY KONFERENCJI

INNOWACYJNY SZPITAL – KONTROLA ZARZĄDCZA

   20.10.2016 Czwartek

Wykład wprowadzający:  Czy Dyrektor szpitala odpowiada za kontrolę zarządczą w jednostce?

(Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Pasowicz – Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali)

 

Sesja wprowadzająca:

Dokąd zmierzasz służbo zdrowia? Dyskusja Panelowa.

         

Sesja 1   Strategia, cele i  zarządzanie ryzykiem.                                                                                                

                           Strategiczne wymiary inwestycji „ IOWISZ”

Misja, określenie celów i zadań jednostki.

Standardy zarządzania ryzykiem medycznym.

                           Ubezpieczenie ryzyka w szpitalu.

                           Ryzyko w terapii dożylnej.

 

Sesja 2   Mechanizmy kontroli zarządzania.

 

Dokumentowanie kontroli zarządczej.

Nadzór i odpowiedzialność  Dyrektora szpitala.

Weryfikacja i autoryzacja operacji finansowych i gospodarczych w nowych systemach IT szpitala.

          

              

Sesja 3   Informacja i komunikacja.

 

Przywództwo i komunikacja.

Zespoły zadaniowe i lista pytań kontrolnych.

                           Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

                           Zarządzanie zmianami.

Sesja 4   Monitorowanie i ocena.

Compliance lub non-compliance. Zagrożenia związane z tzw  bierną postawą prawną.

Rola audytu wewnętrznego w strategicznym zarządzaniu szpitalem.          

Nowe standardy kontroli wewnętrznej  COSO.

 

             Sesja 5   Środowisko wewnętrzne

 

Etyczne zagadnienia zarządzania szpitalem.  

Kompetencje zawodowe kadry zarządzającej.

Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień.

 

PARTNERZY:

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów

Stowarzyszenia Szpitali  Małopolskich

Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej  (STOMOZ)

Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych     

Polska Federacja Szpitali

Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki  Zdrowotnej                                                                                                                               

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali  Prywatnych   

Związek Województw  Rzeczypospolitej  Polskiej