Zapisy na konferencję

  Imię i nazwisko:

  Stanowisko:

  Nazwa firmy:

  Telefon kontaktowy:

  Adres email:

  NIP firmy:

  Pobierz program .pdf

  Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali „Cyfrowy Szpital Przyszłości – Digital Hospital of the Future” 

  Organizator: Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali –

  Prezes Stowarzyszenia i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

  dr hab. med Mieczyslaw Pasowicz , członek Zarzadu European Association of Hospital Manegers

  Data i miejsce: Kraków, AGH ul Kawiory 21 Budynek INFORMATYKA, 7-8 czerwca 2018, Kraków

  Współpraca: Katedra Informatyki AGH, European Association of Hospital Managers, Instytut Medycyny Innowacyjnej,

  Patronat : STOMOZ , Inklamed, Pracodawcy RP , Polska Federacja Szpitali, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych,

  Złoty Partner : Siemens Healthineers,

  Partnerzy: Adamed, Asseco Poland , B Braun , DZP , Euromobil, FLC Poland, Microsoft, Novartis,  Konsultant-IT, Stillsec Technologies, Wolters Kluwer ,

  Partnerzy medialni: Meeting Maker , Eleven ZETT Productions, Termedia

  Program ramowy: 7 czerwca (czwartek)  godz 10.00-17.00

  Godz. 10.00. Rejestracja uczestników

  Godz.10.30 Otwarcie konferencji Prezes PSDS prof. Mieczysław Pasowicz, prof. dr inż Jerzy Lis-Prorektor AGH, prof. dr inż Marek Kisiel- Dorohinicki Kier Katedry Informatyki AGH

  godz. 10.45 Sesja „Cyfrowa rewolucja medyczna w czasach dezorganizacji – Digital revolution in medicine in disruptive times”- moderator Maciej Piróg

  Cyfrowa koordynowana opieka medyczna szpitali – prof. Jarosław Fedorowski Prezes Polska Federacja Szpitali

  Zastosowanie narzędzi analitycznych BI we wsparciu Evidence-based management (EBMgt) mgr inż MBA Jarosław Kozera

  Sprawozdawczość NFZ i porównywanie wyników szpitali „od kuchni”- Marek Wesołowski SGA

  RODO – bezpieczeństwo i udostępnianie danych medycznych – Piotr Welenc Wolters Kluwer

  RODO- jak uniknąć kar i zapewnić zgodność z prawem  – Piotr Najbuk DZP

  Godz 12.15 Dyskusja moderowana:  ALERT – RODO w szpitalu 2018 ! – moderator prof. Jarosław Fedorowski

  Panel: Kamil Bryłka, Piotr Pobrotyn, Piotr Welenc , Adam Rozwadowski, Piotr Najbuk

  Godz 12.45 Sesja Jubileuszowa Wykład inauguracyjny: Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali – 25 lat na drodze do Europy” – prof. Mieczysław Pasowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali, European Assiciation of Hospital Managers

  „Digital revolution in hospitals- cyfrowa rewolucja w szpitalach”Pascal Verdonck prof. MedTech Ghent University, CEO MedTech Flanders, Belgian Hospital Managers

  Presentation of the 27 Kongres EAHM 26-27 september 2018, Cascais Portugal – Victor Herdeiro

  13.30 lunch

  Godz. 14.30 Panel „ Innowacje które zmieniają losy chorych – historie prawdziwe- moderatorzy prof. Jerzy Sadowski i Mieczysław Pasowicz

  Wprowadzenie: Tomografia XXI wieku-opłacaj tylko rachunki za prąd -dr inż. Antoni Nassalski Siemens Healthcare sp. z o.o.

  Antoni Nassalski – SIEMENS ( wprowadzenie), Mariusz Borkowski – ADAMED, Krzysztof Groyecki – ASSECO Poland, Konrad Wójcik- B BRAUN,

  Godz. 15.45 Sesja  „Innowacyjny Szpital Przyszłości -nowe technologie – Innovative Hospital of the Future- new technologies ” moderator prof. Mieczysław Pasowicz

  Zarządzanie poprzez zmiany-cyfrowa rewolucja w szpitalach – Piotr Pobrotyn Dyr Szpital Uniwersytecki Wrocław

  Nowe technologie w chirurgii naczyniowej – prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis Kier Kliniki Ogólnej I Naczyń UM Poznań

  Nowe możliwości i technologie w kardiochirurgii – prof. dr hab. Jerzy Sadowski Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK UJCM Kraków

  Jakość kluczem do rozwoju innowacji – Katarzyna Ferdyn Audytor wiodący Uniwersytet Medyczny Wrocław

  Cyfrowy Szpital przyszłości- zaproszenie do współpracy z Instytutem Badań Aplikacyjnych inSilico Medicine w Krakowie – Kazimierz Murzyn Dyrektor Zarządzający Klaster LifeScience Kraków

  Godz. 17.00 Zakończenie ,

  Godz.18.00- 21.00 spotkanie towarzyskie, networking ( budynek Katedry Informatyki AGH)

   

  Dzień drugi  8.06.2018 (piątek )  godz 9-15

  Godz.9.00 Panel „Start-upy w polskiej medycynie 3×10 min -Start-ups in polish hospitals”- moderator Ewelina Myłek

  Innowacyjne systemy telemedyczne w kardiologii – Tomasz Berdyga Z-ca Dyr. Instytut Kardiologii w Aninie

  Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w szpitalu na bazie wymagań RODO- Kamil Bryłka Stillsec Technologies

  Nowoczesne telecentrum na przykładzie uslugi teleKTG- Ligia Kornowska Prezes MCT

  Dyskusja 30 min

  Godz. 10.00 HOT Sessions – Moderator prof. Mieczyslaw Pasowicz

  Wykład „Znaczenie Big Data w medycynie w 2018 r – wpływ na finansowanie i indywidualizację leczenia- The role of BIG DATA in medicine 2018” prof. dr hab. Maciej Banach Dyr Centrum Zdrowia Matki Polki

  Godz.10.30 Wykład  „Digital health care 4.0: impact for hospital manager- Cyfrowa opieka medyczna 4.0-znaczenie dla managerów szpitali – prof. MedTech Pascal Verdonck Ghent University

  Godz. 11.00 Sesja: „Artificial Intelligence and Big Data in medicine – sztuczna Inteligencja i Big Data w medycynie” ( sesja angielsko języczna) -moderatorzy prof.  Mieczysław Pasowicz i prof. Jarosław Fedorowski

  „Artificial Inteligence – benefits for patients and physicians”- prof. MedTech Pascal Verdonck Ghent University

  Cognitive aids in prevention and treatment of critical situations in perioperative medicine- prof. Janusz Andres MD, PhD , FERC Department of Anestesiology and Intensive Therapy University Hospital Kraków

  IBM Watsonartificial intelligence based clinical decision making support in oncology –  Matej Adam MBA Watson Health Executive

  Microsoft HoloLens– augmented reality in CardiologyMateusz Kierepka CEO MedApp S.A. Kraków

  Przerwa kawowa 15 min

   

  Godz. 12.30 Sesja „Przekształcenia w dobie niedoboru zasobów- chalanges in shortage of resources”-moderatorzy Mieczysław Pasowicz i Prezes Stomoz Iwona Mazur

  Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia  Zbigniew J.Król – Wiceminister Zdrowia RP

  Rola prywatnych szpitali w Polsce – Andrzej Mądrala Pracodawcy RP

  Poprawa efektywności w procesie modernizacji szpitali– dr inż. arch Piotr Gerber

  Praktyczne aspekty wdrażania cyfryzacji szpitali – Iwona Mazur Prezes ZG STOMOZ

  Nowoczesny Portal Pacjenta – Adam Rozwadowski Prezes Enelmed

  Dyskusja

  Godz. 14.00 HOT interactive session 6×10  ! „Media społecznościowe i cyfrowa edukacja pacjentów – social media and digital patients education” – Moderatorzy : Ewelina Myłek i Ligia Kornowska

  Kampanie społeczne w social mediach–informacja,edukacja,sytuacje kryzysowe – Ewelina Myłek CEO Eleven Zett Productions

  Spoty reklamowe w mediach społecznościowych jako skuteczne narzędzie pro-zdrowotnych, edukacyjnych kampanii społecznych – Lukasz Salwarowski Prezes Stowarzyszenia MANKO

  Już nie doktor Google, a doktor w social media – jak edukować pacjentów w internecie? – Joanna Bulira-Pawełczyk, lek. dent., NIZP- PZH; CEO Autothermal Sp. z O.O.; Młodzi Menedżerowie Medycyny

  Platformy do profesjonalnych konsultacji medycznych online, a fora internetowe-Dominik Swadźba, CEO uPacjenta.pl, Młodzi Menedżerowie Medycyny

  Pacjent wie czego chce – czyli jak powinny wyglądać treści w internecie- Justyna Uman-Ntuk, mgr. farm, Solutio Medica, Młodzi Menedżerowie Medycyny

  SocialKonsylium, czyli Media spolecznosciowe jako narzędzie w praktyce młodych lekarzy – Lekarz, SPZOZ w Siedlcach, Młodzi Menedżerowie Medycyny


  Godz. 15.00 Zakończenie konferencji i lunch

  Opłaty

  Opłata za udział w konferencji dla pracowników służby zdrowia oraz podmiotów medycznych wynosi 100PLN/osoba.

  Opłata za udział w konferencji dla reprezentantów firm oraz przedsiębiorstw wynosi 500PLN/osoba.

  Wstęp dla członków stowarzyszenia darmowy

  Wpłaty prosimy kierować na konto Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali: 25 1240 4722 1111 0000 4850 2526

  W ramach wolnych miejsc bezpłatne uczestnictwo dla studentów i pracowników katedry informatyki AGH.

  English version

   

  Date and place : Kraków, AGH ul. Kawiory 21. ITAT building, 7-8 June 2018, Kraków

  Organizer : Polish Association of Hospital Directors

  Cooperation : Katedra Informatyki AGH, European Association of Hospital Managers , Institute of Innovative Medicine

  Patrons : STOMOZ, Inklamed , Pracodawcy RP, Polish Federation of Hospitals, National Association of Private Hospitals

  Media partners : Meeting Maker , Eleven ZETT, Termedia

  The Framework Program June 7 (Thursday) hours. 10.00-17.00

  10:00 – Registration of participants

  10:30 – Opening of the conference, Speeches of the AGH authorities

  10:45 – Session I “Digital medical revolution in times of disorganization” – moderator Maciej Piróg
  Digital coordinated medical care of hospitals – prof. Jarosław Fedorowski President of the Polish Federation of Hospitals
  Management through changes – digital revolution in hospitals – Piotr Pobrotyn The dormitory of the University Hospital in Wroclaw
  The use of BI analytical tools in the support of Evidence – based management ( EBMgt ) – mgr inż. MBA by Jarosław Kozera
  RODO – safety and provision of medical data – Piotr Welenc Wolters Kluwer
  RODO – how to avoid penalties and ensure compliance with the law –
  11:55 – Moderated discussion: RODO in the hospital 2018! – moderator of prof. Jarosław Fedorowski
  Panel: Kamil Bryłka, Piotr Pobrotyn, Piotr Welenc, Adam Rozwadowski
  12:30 – Jubilee Session. Inauguration lecture: “PSDS – 25 years on the road to Europe ” – prof. Mieczysław Pasowicz , President of the PSDS
  “Digital revolution in hospitals” – Pascal Verdonck prof MedTech Ghent University, CEO of MedTech Flanders, Belgian Hospital Managers
  Presentation of the 27th EAHM Congress 26-27 september 2018, Cascais Portugal – Victor Herdeiro
  13.30 – lunch
  14:30 – Panel “Innovations that change the fate of the sick – real stories”
  Introduction: Tomography of the 21st century – pay only electricity bills – dr inż. Antoni Nassalski Siemens Healthcare sp. Z o. O
  ADAMED, ASSECO, BBRAUN, SIEMENS (introduction) – moderators prof. Jerzy Sadowski and prof. Mieczysław Pasowicz
  15:45 – Session “Innovative Hospital of the Future – new technologies” – moderator of prof. Mieczysław Pasowicz
  Refund of innovative technologies in Poland – Roman Topór-Mądry Director of AOTMiT
  New technologies in vascular surgery – prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
  New possibilities and technologies in cardiac surgery – prof. dr hab. Jerzy Sadowski
  Implementation of new technologies in Polish cardiology – Krzysztof Milewski AHOP
  17:00 – End
  18:00 – social meeting, networking
  Day two 8/06/2018 (Friday) 9:00-15:00
  9:00 – Panel “Start-ups in Polish medicine 3×10 min – Start-ups in polish hospitals” – moderator Ewelina Myłek
  Modern Patient Portal – Adam Rozwadowski President of Enelmed
  Innovative telemedicine systems in cardiology – Tomasz Berdyga Deputy Director of the Anin Institute of Cardiology
  Information security management in a hospital based on the requirements of the RODO – Kamil Bryłka Sillsec Technologies
  Discussion 30 min
  10:00 – Lecture “Significance and Big Data in Medicine in 2018 – impact on financing and individualization of treatment” – prof. dr hab. Maciej Banach

  10:30 – Lecture “Digital health care 4.0: impact for hospital manager – Digital medical care 4.0 – importance for hospital managers – prof. MedTech Pascal Verdonck Ghent University

  11:00 – Session: ” Artificial Intelligence and Big Data in medicine – artificial Intelligence and Big Data in medicine ” – moderator prof. Jarosław Fedorowski

  “Artificial intelligence-benefits for doctors and patients” – prof MedTech Pascal Verdonck Ghent University
  Microsoft – global transformations in medical care
  IBM Watson – new algorithms in oncology
  HOLOLENS Augmented reality in cardiology – Mateusz Kierepka President of MedApp SA
  Coffee break 15 min

  12:30 Session “Transformations in the era of scarce resources – chalanges in shortage of resources ” – moderator Janusz Michalak

  The role of private hospitals in Poland – Andrzej Mądrala Pracodawcy RP
  Improving efficiency in the process of modernization of hospitals – dr inż. arch Piotr Gerber
  Practical aspects of the implementation of hospital digitalization – Iwona Mazur President of ZG STOMOZ
  New NFZ reporting and comparison of hospital treatment outcomes – Marek Wesołowski SGA
  13:30 – “Social media and digital education of patients” – Panel with prizes! – m oderator Ewelina Myłek

  Beata Ambroziewicz – President of the Heart for Cardiology Association
  Elżbieta Fryźlewicz – Chrapisińska – the director of the Małopolska Provincial Department of the National Fund health
  Ewa Kwaśny RMF FM – RMF Your Health
  Marta Mordarska – Director of the Małopolska branch of the State Fund for Rehabilitation of Disabled People
  Klaudia Rogowska – Director, Upper Silesian Medical Center Hospital in Ochojc
  Krzysztof Saczka – Director of the Social Insurance Institution in Nowy Sącz
  Łukasz Salwarowski – Editor-in-Chief Senior Voice
  15: 00 – End of the conference and distribution of prizes for participants

  Partnerzy

  Siemens Healthineers – Die neue Marke für das Healthcare-Geschäft von Siemens / Siemens Healthineers – The new brand for Siemens’ healthcare business