Konferencja pt. „Nowe inwestycje w ochronie zdrowia w Polsce”
18 grudnia 2009 r.
sala konferencyjna Hotelu Start – ul. Kapelanka 60 – Kraków
Nowe możliwości rozwoju szpitala w Polsce
Moderatorzy: M. Pasowicz, A. Kosiniak-Kamysz
12:00-12:10 Otwarcie konferencji i wykład wprowadzający – Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów
Szpitali 15 lat na drodze do Europy – Prezydent PSDS – M. Pasowicz
12:10-12:30 Projekt budowy Centrów Urazowych w Polsce – Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Zdrowia – M. Haber
12:30-13:00 Ocena stanu informatyzacji szpitali i perspektywy rozwoju – Dyrektor Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – L. Sikorski
13:00-13:30 Finansowanie inwestycji szpitalnych w kontekście doświadczeo europejskich –
Współautor raportu „Koło ratunkowe dla szpitali” – A. Kozierkiewicz
13:30-14:00 Potrzeby w zakresie inwestycji szpitalnych – Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury
Techniki Medycznej Woj. Szpitala Specjalist. im. Rydygiera – W. Ponikło
14:00 14:15 Przerwa kawowa
Przykłady nowych rozwiązao technologicznych dla szpitali
Moderatorzy: M. Kornatowski, W. Ponikło
14:15-14:35 Rozwiązania teleinformatyczne w szpitalu – Dyrektor Sprzedaży-Rynku Opieki
Zdrowotnej Cisco – J. Wysocki
14:35-14:55 Koncepcja rozwiązania Szpital OnLine – Telekomunikacja Polska – W. Sroga
14:55-15:15 „Mówisz i masz” czyli Inteligentny System Rozpoznawania i Zamiany Mowy na
Tekst MagicScribeMedical – Unikkon Integral – D. Grabowska, P. Radlioski
15:15-15:35 Nowoczesne systemy informatyczne w służbie zdrowia – UHC – G. Kulbaka
15:35-15:55 Zarządzanie dostępem do danych wrażliwych w systemie informatycznym służby
zdrowia – Qumak Sekom – G. Flak
15:55-16:15 Nowoczesne rozwiązanie dla szpitali i regionów. Informatyzacja może byd procesem
szybkim i korzystnym – SAP Polska – P. Wilk
16:15 Lunch