Konferencja ta poświęcona była nowym zasadom finansowania szpitali po zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i przekształceniu jej w Narodowy Fundusz Zdrowia. Poruszane były zagadnienia z zakresu kontraktowania świadczeń medycznych, jak również informatycznych systemów sprawozdawczości powyższych kontraktów.