Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali zostało zaproszone do udziału w obradach „Białego szczytu”. Na posiedzeniu organizacyjnym Komitetu Sterującego „Białego szczytu” ustalono obszary tematyczne stałych zespołów roboczych oraz ich harmonogram prac.
Stowarzyszenie zgłosiło do każdego z zespołów roboczych tj. Zespołu do spraw zmian organizacyjnych w obszarze zakładów opieki zdrowotnej, Zespołu do spraw Praw Pacjenta, Zespołu do spraw finansowania systemu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń dobrowolnych, Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych, swojego przedstawiciela z prawem głosu.
Nasz przedstawiciel zgłoszony do Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych został wybrany na przewodniczącego tegoż Zespołu.