Outsourcing, czyli zlecanie firmom zewnętrznym usług pozamedycznych. Na rynku medycznym w Polsce i poza nią wyraźne są tendencje zmierzające do tego, by szpitale zajmowały się wyłącznie działalnością będącą istotą ich funkcjonowania, czyli diagnostyką i terapią. W tym też kierunku prowadzone są inwestycje i podejmowane stosowne działania.
W zakresie pozostałych działalności czynione są intensywne starania przekazania “outsourcingu” firmom usługowym. Korzystanie z usług zewnętrznych pozwala na skoncentrowanie się na podstawowej działalności, optymalizacji wykorzystania zasobów, a tym samym optymalizacji kosztów.
Ważną zaletą jest możliwość doboru usług i usługodawców zapewniających odpowiednią jakość, nie ograniczaną przez wewnętrzne czynniki organizacyjne. Dotyczy to głównie kuchni, pralni, sprzątania, ochrony mienia, transportu sanitarnego, usług informatycznych i laboratoryjnych, sterylizacji.