Konferencja poświęcona była możliwościom finansowania Zakładów Opieki Zdrowotnej w nowym systemie ochrony zdrowia w Polsce. Poruszano także zagadnienia ubezpieczeń, prognozowania i kontroli finansowej, wykorzystania finansów w zarządzaniu, zamówień publicznych i finansowania ryzyka działalności jednostek służby zdrowia. Wśród wykładowców byli przedstawiciele firm ubezpieczeniowych i brokerskich, banków, Akademii Ekonomicznej, Małopolskiej Kasy Chorych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.