25 lat Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali za nami! O przeszłości, bieżących działaniach i wizji przyszłości mówił prof. Mieczysław Pasowicz – organizator konferencji, Prezes Stowarzyszenia oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego i Członek Zarządu European Association of Hospital Managers.
#DigitalHospitaloftheFuture
#InstytutMedycynyInnowacyjnej