Cyfrowy Szpital Przyszłości
Digital Hospital of the Future

O Konferencji

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali we współpracy z Katedrą Informatyki AGH oraz Instytutem Medycyny Innowacyjnej organizuje III edycję konferencji Cyfrowy Szpital Przyszłości – Digital Hospital of the Future: Innovation in Hospital in Poland, Startups in Hospital, Technology and Medicine w dniach 25 listopada 2019r w Krakowie. Konferencja odbędzie się w budynku Katedry Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21. Cykl konferencji “Cyfrowy Szpital Przyszłości” to inicjatywa, która wychodzi naprzeciw problematyce cyfryzacji sektora usług medycznych, która powinna stać się motorem koniecznych zmian. Jesteśmy w przededniu rewolucji cyfrowej w medycynie rozumianej jako dojrzałość cyfrowa ze zdefiniowanymi na nowo kompetencjami podstawowej oraz specjalistycznej opieki, a także roli cyfrowych szpitali przyszłości korzystających ze zdobyczy koordynowanej opieki medycznej i platform e-Zdrowia, a także odkryć naukowych i innowacyjnych technologii. Liczymy, że cel do którego zmierzamy jest możliwy do osiągnięcia w niedalekiej perspektywie dzięki partnerstwu: Pacjentów, Liderów Technologicznych i Przemysłu Medycznego oraz wszystkich użytkowników i dostawców Usług Medycznych na każdym poziomie referencyjnym.

Opłaty

  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Opłata za wyżywienie w ciągu 2 dni konferencji dla pracowników służby zdrowia oraz podmiotów medycznych wynosi 100PLN/osoba.
  • Opłata za wyżywienie w ciągu 2 dni konferencji dla reprezentantów firm oraz przedsiębiorstw wynosi 500PLN/osoba.
  • Wpłaty prosimy kierować na konto Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali: 25 1240 4722 1111 0000 4850 2526

Zapisy na konferencję

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

NIP firmy:

Zapisy na konferencję

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

NIP firmy: