Cyfrowy Szpital Przyszłości
Digital Hospital of the Future

O Konferencji

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali we współpracy z Katedrą Informatyki AGH oraz Instytutem Medycyny Innowacyjnej organizuje III edycję konferencji Cyfrowy Szpital Przyszłości – Digital Hospital of the Future: Innovation in Hospital in Poland, Startups in Hospital, Technology and Medicine dnia 30 marca 2020 w Krakowie. Konferencja odbędzie się w budynku Katedry Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21. Cykl konferencji “Cyfrowy Szpital Przyszłości” to inicjatywa, która wychodzi naprzeciw problematyce cyfryzacji sektora usług medycznych, która powinna stać się motorem koniecznych zmian. Jesteśmy w przededniu rewolucji cyfrowej w medycynie rozumianej jako dojrzałość cyfrowa ze zdefiniowanymi na nowo kompetencjami podstawowej oraz specjalistycznej opieki, a także roli cyfrowych szpitali przyszłości korzystających ze zdobyczy koordynowanej opieki medycznej i platform e-Zdrowia, a także odkryć naukowych i innowacyjnych technologii. Liczymy, że cel do którego zmierzamy jest możliwy do osiągnięcia w niedalekiej perspektywie dzięki partnerstwu: Pacjentów, Liderów Technologicznych i Przemysłu Medycznego oraz wszystkich użytkowników i dostawców Usług Medycznych na każdym poziomie referencyjnym.

Wstęp do III Edycji konferencji Cyfrowy Szpital Przyszłości

Przez ostatnie 20 miesięcy w polskich szpitalach zlikwidowano z różnych powodów 357 oddziałów, a ponad 300 zawiesiło swoją działalność. Chirurdzy, interniści, anestezjolodzy czy pediatrzy. Lista lekarzy specjalistów, których brakuje, staje się coraz dłuższa. Tak samo jak lista zamykanych oddziałów w całej Polsce. Problemy kadrowe w szpitalach występują między innymi w Wodzisławiu Śląskim, Zakopanem, Cieszynie czy Głubczycach. Podobne zjawisko obserwujemy w wielu krajach europy. Jednocześnie uważa się, że kompleksowa modernizacja i cyfryzacja wszystkich podmiotów leczniczych może zapewnić właściwą opiekę nawet przy zmniejszającej się ilości łóżek szpitalnych. W jaki sposób zapewnić tym procesom odpowiedni przebieg aby nie dochodziło do ograniczenia dostępności? W jaki sposób należy zapewnić kształcenie lekarzy i pielęgniarek aby doprowadzić do optymalnej struktury? Czy cyfryzacja podmiotów leczniczych wpłynie na dalsze ograniczanie łóżek szpitalnych? Kto przejmie zadania szpitali w zakresie opieki medycznej na czas niezbędny dla przeprowadzania niezbędnego remontu i modernizacji szpitala? Jak zapewnić wdrożenie telemedycyny w Podstawowej Opiece Zdrowotnej tak aby korzystanie z telekonsultacji i telediagnostyki na obszarach wiejskich poza dużymi skupiskami ludności zostało pozytywnie przyjęte przez mieszkańców oraz prowadzących podmioty lecznicze i stało się opłacalne. Te i inne zagadnienia będą przedmiotem III edycji konferencji Cyfrowy Szpital Przyszłości, która odbędzie się w Krakowie 30 marca 2020 r.

Opłaty

  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Opłata za wyżywienie podczas konferencji dla pracowników służby zdrowia oraz podmiotów medycznych wynosi 100PLN/osoba.
  • Opłata za wyżywienie podczas konferencji dla reprezentantów firm oraz przedsiębiorstw wynosi 500PLN/osoba.
  • Wpłaty prosimy kierować na konto Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali: 25 1240 4722 1111 0000 4850 2526

Zapisy na konferencję

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

NIP firmy:

Zapisy na konferencję

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

NIP firmy: