Cyfrowy Szpital Przyszłości
Digital Hospital of the Future

O Konferencji

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali we współpracy z Katedrą Informatyki AGH oraz Instytutem Medycyny Innowacyjnej organizuje III edycję konferencji Cyfrowy Szpital Przyszłości – Digital Hospital of the Future: Innovation in Hospital in Poland, Startups in Hospital, Technology and Medicine dnia 30 marca 2020 w Krakowie. Konferencja odbędzie się w budynku Katedry Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21. Cykl konferencji “Cyfrowy Szpital Przyszłości” to inicjatywa, która wychodzi naprzeciw problematyce cyfryzacji sektora usług medycznych, która powinna stać się motorem koniecznych zmian. Jesteśmy w przededniu rewolucji cyfrowej w medycynie rozumianej jako dojrzałość cyfrowa ze zdefiniowanymi na nowo kompetencjami podstawowej oraz specjalistycznej opieki, a także roli cyfrowych szpitali przyszłości korzystających ze zdobyczy koordynowanej opieki medycznej i platform e-Zdrowia, a także odkryć naukowych i innowacyjnych technologii. Liczymy, że cel do którego zmierzamy jest możliwy do osiągnięcia w niedalekiej perspektywie dzięki partnerstwu: Pacjentów, Liderów Technologicznych i Przemysłu Medycznego oraz wszystkich użytkowników i dostawców Usług Medycznych na każdym poziomie referencyjnym.

Wstęp do III Edycji konferencji Cyfrowy Szpital Przyszłości

Przez ostatnie 20 miesięcy w polskich szpitalach zlikwidowano z różnych powodów 357 oddziałów, a ponad 300 zawiesiło swoją działalność. Chirurdzy, interniści, anestezjolodzy czy pediatrzy. Lista lekarzy specjalistów, których brakuje, staje się coraz dłuższa. Tak samo jak lista zamykanych oddziałów w całej Polsce. Konieczna staje się intensyfikacja i lepsze wykorzystanie istniejących zasobów. Szczególna rola przypisywana jest procesom cyfryzacji oraz nowoczesnym technologiom. W opiece przedszpitalnej znajdują zastosowania domowe urządzenia diagnostyczne oraz rozwijająca się telemedycyny. Szersze upowszechnienie badań genomicznych i cyfrowej koordynacji leczenia oraz sztucznej inteligencji wspiera procesy diagnostyczne i może zwiększyć skuteczność leczenia onkologicznego. Dzięki cyfryzacji poprawia się efektywność leczenia szpitalnego i skraca się czas hospitalizacji. Poszpitalna opieka koordynowana w chorobach serca i naczyń wskazuje na nowe możliwości poprawy wyników leczenia i obniżenia smiertelności w zawale serca i niewydolności układu krążenia. Jednocześnie uważa się, że kompleksowa modernizacja i cyfryzacja wszystkich podmiotów leczniczych może zapewnić właściwą opiekę nawet przy zmniejszającej się ilości łóżek szpitalnych. W jaki sposób zapewnić tym procesom odpowiedni przebieg aby nie dochodziło do ograniczenia dostępności i zmniejszenia kolejek do specjalistów? Jak zapewnić pełną cyfryzację diagnostyki onkologicznej i wdrożyć medycynę precyzyjną zgodnie z Narodową Strategią Onkologiczną? Jak wygląda obecnie telemedycyna w Podstawowej Opiece Zdrowotnej? Jak telemedycyna może usprawnić proces leczenia szpitalnego? Te i inne zagadnienia będą przedmiotem III edycji konferencji Cyfrowy Szpital Przyszłości, która odbędzie się w Krakowie 30 marca 2020 r.

Opłaty

  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Opłata za wyżywienie podczas konferencji dla pracowników służby zdrowia oraz podmiotów medycznych wynosi 100PLN/osoba.
  • Opłata za wyżywienie podczas konferencji dla reprezentantów firm oraz przedsiębiorstw wynosi 500PLN/osoba.
  • Wpłaty prosimy kierować na konto Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali: 25 1240 4722 1111 0000 4850 2526
Program Konferencja PSDS 30.03.2020r (1)

Zapisy na konferencję

[contact-form-7 id=”24841″ title=”BEz tytułu_copy”]

Zapisy na konferencję

[contact-form-7 id=”24841″ title=”BEz tytułu_copy”]