“Innowacyjna ochrona zdrowia to ludzie, to pacjent. W Polsce mówi się o koncepcji “pacjenta w centrum”. Wydaje mi się, że to już odrobinę passe. Dziś powinniśmy mówić o patient empowerement, czyli upodmiotowieniu pacjentów, lub wręcz o partnerstwie pacjentów i świadczeniodawców.”

-prof. Jarosław Fedorowski,
Prezes Polska Federacja Szpitali (PFSz)