Celem projektu Innowacyjny Szpital jest promocja poprzez kampanię AdWords dzięki pozyskanemu przez Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali grantowi Google AdWords innowacji technologicznych i organizacyjnych służących poprawie wyników leczenia w szpitalach wdrożonych przy udziale środków zewnętrznych poprzez współpracę z dostawcami technologii i liderami zmian. W ramach projektu promowane są m.in.: technologie i urządzenia do telemedycyny, terapii mini inwazyjnych oraz nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo pacjenta po wypisaniu ze szpitala. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie i promocją  swoich rozwiązań wypełnij formularz.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Please prove you are human by selecting the Cup.

Zapisy na konferencję

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

NIP firmy: