Jak stworzyć szpital przyszłości? O tym dyskutowali eksperci podczas Międzynarodowej Konferencji z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali „Cyfrowy Szpital Przyszłości – Digital Hospital of the Future”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

https://asseconews.pl/jak-stworzyc-szpital-przyszlosci/

Jak stworzyć szpital przyszłości?

W dniach 07-08 czerwca 2018 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali „Cyfrowy Szpital Przyszłości – Digital Hospital of the Future”. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z kra