O cyfrowej opiece koordynowanej, narzędziach analitycznych wspierających Evidence Based Management, sprawozdawczości NFZ od kuchni i dyrektywie RODO. Za nami pierwsza sesja „Cyfrowa rewolucja medyczna w czasach dezorganizacji”. Wśród ekspertów: prof. Jarosław Fedorowski, Jarosław Kozera, Marek Wesołowski, Piotr Welenc i Piotr Najbuk. Moderator: Maciej Piróg.