Photos from Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego’s postkonferencyjne z Dyrektorzy Szpitali

Parę minut po godzinie 10 rozpoczęła swoje obrady międzynarodowa konferencja “Innowacyjny szpital – kontrola zarządcza”.