Portale Medyczne podsumowują naszą konferencję, dziękujemy!

Potrzeba więcej empatii w szpitalach | Portale Medyczne

Szpitale muszą sprostać nadchodzącej cyfrowej rewolucji, a działania dotyczące jej pomyślnego wdrożenia w dużej mierze spoczywają na barkach dyrektorów …