https://portalemedyczne.pl/index.php/potrzeba-wiecej-empatii-w-szpitalach/

Potrzeba więcej empatii w szpitalach | Portale Medyczne

Szpitale muszą sprostać nadchodzącej cyfrowej rewolucji, a działania dotyczące jej pomyślnego wdrożenia w dużej mierze spoczywają na barkach dyrektorów …