Prof. Maciej Banach, Dyrektor Instytut CZMP, przedstawił uczestnikom syntezę najważniejszych informacji dotyczących obecnych możliwości wykorzystania Big Data w sektorze zdrowia.