“Uważam, że podział na szpitale publiczne i prywatne jest sztuczny. Szpitale dzielą się na dobrze i źle zarządzane. Jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. Zarządzamy ustawicznym procesem zmian. Zarządzanie jest procesem, które nie przebiega według gotowych schematów. Nie ma dobrego opisu procesu bez diagnozy.”

-Piotr Pobrotyn