“Wydaje się, że rozsądnym, a zarazem jedynym rozwiązaniem w kwestii RODO jest dążenie do doskonałości, a więc minimalizacji ryzyka naruszenia prawa. To jednak nie oznacza, że kosztem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta. To jest dobro podstawowe i najwyższe. Należy więc zdecydowanie zachować
zdrowy rozsądek.”

– Piotr Najbuk