Szanowni Dyrektorzy i Dyrektorki Szpitali,

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali zachęcam do konsolidacji środowiska dyrektorów, poprzez zaszczytne członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Dyrektorów Szpitali.

Zachęcam do wspólnego tworzenia organizacji zrzeszającej dyrektorów szpitali i innych jednostek opieki zdrowotnej. Stowarzyszenie zostało założone w 1993 r. przez rzeczowych, światłych lekarzy, którym przyświecała prawdziwa misja. Misja stworzenia wspólnoty, która prężnie rozwinie jednostki opieki zdrowotnej w Polsce i dostosowaniem ich do standardów krajów Wspólnoty Europejskiej.

Nieustannie nawiązujemy kontakt i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami z innych krajów oraz z organizacjami międzynarodowymi. W 1994 r. Stowarzyszenie zostało przyjęte w poczet członków Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali – European Association of Hospital Managers (EAHM) – zrzeszającego aż 25 krajów.

Motywacją do wstąpienia do Stowarzyszenia jest możliwość wzięcia udziału w konferencjach i kongresach organizowanych przez PSDS, a dotyczących ważnych i aktualnych kwestii w ochronie zdrowia. Wśród nich warto wymienić kilka ostatnio organizowanych:

1) „Opieka Zdrowotna w Unii Europejskiej: Nowe perspektywy dla polskich szpitali” Dzięki tej konferencji włączyliśmy Zdrowie, jako priorytet w Narodowym Planie Rozwoju, co daje możliwość wykorzystania Europejskich Funduszy na priorytetowe zadania w Ochronie Zdrowia.

2) Niemiecko-Polskie Forum Ochrony Zdrowia „Szpitale w okresie przemian – strategie rozwiązywania problemów medycznych i ekonomicznych” w dniu 25 października 2004 r;

3) Konferencj „Sieć szpitali – zmiana systemowa”, organizowaną pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia – Zbigniewa Religi w dniu 1 grudnia 2006 r.

Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali i Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali serdecznie zaprasza do składania deklaracji członkowskich, które znajdują się w załączniku. To bardzo łatwe, wystarczy wypełnić i odesłać.

Jako członkowie PSDS będą Państwo otrzymywać bezpłatnie, oficjalne czasopismo EAHM „Hospital”. Dwumiesięcznik ten wydawany jest w Brukseli w trzech językach (angielski, francuski, niemiecki) w nakładzie 22 tysięcy egzemplarzy. Poruszane są w nim najbardziej aktualne kwestie związane z zarządzaniem w służbie zdrowia i sytuacją szpitali w Europie.

Licząc na współpracę, pozostaję z wyrazami szacunku,
dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz
Prezydent PSDS, Wiceprezydent EAHM, Członek Zarządu European Health Forum Gastein

Polskie Stowarzyszenie Dyrektrów szpitali

Dołącz do Nas