• “Finansowanie świadczeń medycznych szpitali w 2003 r.”
 • “Nowe zasady finansowania szpitali”
 • “Outsourcing usług w polskich szpitalach w nowym systemie ochrony zdrowia”
 • “Ryzyko finansowe w służbie zdrowia”
 • 19 Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali.
 • Dylematy Medyczne XXI wieku
 • II Międzynarodowe Sympozjum Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie Prewencja Chorób Układu Krążenia „Obrazowanie, postępowanie i badania kliniczne”
 • III Międzynarodowe Sympozjum Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie Prewencja Chorób Układu Krążenia „Obrazowanie, postępowanie i badania kliniczne”
 • IV Międzynarodowe Sympozjum Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie Prewencja Chorób Układu Krążenia „Obrazowanie, postępowanie i badania kliniczne”
 • Jakość w Opiece Zdrowotnej
 • Konferencja „Sieć szpitali – zmiana systemowa”
 • Konferencja naukowo-techniczna pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego “Strategia gospodarki odpadami szpitalnymi w zakładach opieki zdrowotnej “
 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali organizowana w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej “Opieka zdrowotna w UE: nowe perspektywy dla polskich szpitali”
 • Krakowska Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali z cyklu “Dylematy medyczne XXI wieku”
 • Międzynarodowa Konferencja pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego “E-health i PPP nowe wyzwania dla dyrektorów szpitali”
 • Międzynarodowa Konferencja pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego “E-health i PPP nowe wyzwania dla dyrektorów szpitali”
 • Międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Kraków 07-08.06.2018
 • Niemiecko-Polskie Forum Ochrony Zdrowia “Szpitale w okresie przemian – strategie rozwiązywania problemów medycznych i ekonomicznych” “Hospitals in change – strategies to solve medical and economic challenges”
 • Niemiecko-Polskie Forum Zdrowia „Rok 2008: Szansa na rozwój czy przetrwanie – Propozycje Polskie i Europejskie”
 • Nowe inwestycje w ochronie zdrowia w Polsce
 • Obrady „Białego szczytu”
 • Program Konferencji Zdrowie Pod Kontrolą
 • Zakłady Opieki Zdrowotnej wobec zmian prawnych
 • Zdrowie i medycyna – Dylematy Medyczne XXI wieku
 • Zdrowie i medycyna – wyzwania przyszłości
Polskie Stowarzyszenie Dyrektrów szpitali

Dołącz do Nas