Tematyką konferencji było m.in.: obecny stan przygotowań do wprowadzanego ujednoliconego systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych, symulacje i prognozy finansowe, nowe metody i techniki w kardiologii, dlaczego to się opłaca? Wykładowcami byli pracownicy Ministerstwa Zdrowia, Kas Chorych, Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych

Project Details

  • Kategoria: Archiwum Konferencji
  • Nazwa: Nowe zasady finansowania szpitali